Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Math Cryptography - mathcryptography.blogspot.com - Μαθηματική Κρυπτογραφία

Αν και η Κρυπτογραφία είναι εξ ορισμού τα Μαθηματικά και χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρχει, ο τίτλος της σελίδας το προσδιορίζει επιπλέον.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις - αναρτήσεις και βασικά νέα και παλαιότερα άρθρα θα παρουσιάζονται εδώ.

Καλές αναγνώσεις.